KONTAKT

Prevádzkovateľ internetového obchodu DEDRASLOVAKIA

   

Nezávislý distribútor DEDRA INOVATIONS
JÁN TAGAJ
číslo koordinátora 337898

 
 

Firemné údaje:

Ján Tagaj
Bernolákova 5999/28
Banská Bystrica 974 05

IČO: 48179574
DIČ: 1120744680  - nie som platcom  DPH
Zapísaná na Okresnom úrade Banská Bystrica, číslo živn. registra 620-37341

 

                  

                                     

Kontaktné údaje:
obchod@dedraslovakia.sk
 +421 902 797 913

   

Bankové spojenie:

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10,
Bratislava 811 09

číslo účtu: 520700-4206265299/8360
IBAN:  SK43 8360 5207 0042 0626 5299

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93